Friday, 4 November 2022

મધ્ય પ્રદેશ રાજ્ય નું એક નાનકડું ગામ તેનુ નામ મહુ. આ મહુ ગામમા આપણાં બંધારણનાં ઘડવૈયા ડૉ. ભીમરાવ આંબેડકરનો ૧૪ એપ્રિલ, ૧૮૯૧નાં રોજ જન્મ થયો હ...
ભારત તો પહેલેથી જ વીરો ની ભૂમિ રહી છે. એવા વીરો ની ભૂમિ ભારત માં એક મહાન ક્રાંતિકારી વીર ભગતસિંહ થઈ ગયા. વીર ભગતસિંહનો જન્મ ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૧૯...